.
NTI Gymnasiet
Meny
Välj program
Välj program

En skola med tusen möjligheter

Vi erbjuder sju olika program fördelat på våra 13 skolor över hela landet. I de olika programmen kan du som elev välja vad du vill fördjupa dig i, så det finns många möjligheter att skräddarsy din utbildning efter dina intressen. Vi erbjuder både yrkesinriktade och studieförberedande program, men du kan alltid komplettera våra yrkesprogram för att få högskolekompetens. NTI-gymnasiet ger dig alla möjligheter att staka ut din egen väg.

Om NTI-gymnasiet som skola

De första NTI-skolorna startade redan 1968 och de första gymnasieskolorna 2002, så vi har lång erfarenhet av utbildningsverksamhet. Gymnasievalet är viktigt av flera anledningar. Dels vill du ha en bra utbildning för framtiden, men det påverkar också din vardag de närmsta tre åren. Vänner och upplevelser från gymnasiet är något du har med dig hela livet. På NTI-gymnasiet möts elever med olika bakgrund, men med gemensamma intressen. Det är en hörnsten i att skapa den speciella stämning som finns på våra skolor.

Små personliga skolor från norr till söder

NTI-gymnasiet finns på 13 platser runt om i Sverige. Våra skolor har olika program, kurser och fördjupningar, men ändå mycket gemensamt. Vi tror på små skolor och en öppenhet mellan lärare och elever. På en liten skola är det lättare att bli sedd och hörd och att bli rättvist bedömd av sina lärare. Våra lärare är tillgängliga hela dagen så att vi kan få en öppen dialog med våra elever. Det är viktigt med en fin gemenskap och vi erbjuder aktiviteter där våra elever har en möjlighet att komma varandra närmre. Det kan vara allt från LAN-kvällar och utflykter till fester. Skolan är både en plats att lära och att ha roligt på.

Våra skolor

.