Utbilda dig
för framtiden!

Vårt samhälle är idag mer globalt än lokalt, mer digitalt än analogt, och mer nätverksberoende än individuellt. Med detta samhälle följer också en arbetsmarknad som ställer stora krav på de som skall bidra i densamma. Vi kan inte längre räkna med att arbeta inom ett yrke, eller inom en bransch under hela livet. I en värld som hastigt rör sig framåt, upp, ned eller åt sidan, kan vi inte stå stilla. Vi behöver alltid stå på tå och vara beredda att lära oss nya saker för att utveckla oss själva och vår profession.

På NTI strävar vi efter att bli bäst på lärande. Framtiden är full av saker vi ännu inte känner till. Vi vill vara en del och lära av nya upptäckter och kunskaper. NTI brinner för utbildning och tror att varje människa har talang, potential och en förmåga att utvecklas. Därför tror vi på vikten av att våra elever får lära sig att lära och att alltid stå redo för framtidens möjligheter och utmaningar. Då gäller det inte bara att ha en bra utbildning med solida ämneskunskaper och färdigheter, utan även att bli bra på att lära om och lära nytt.
Som skola i Sverige, och i världen, har vi på NTI Gymnasiet därför valt att bygga våra utbildningar på ett sätt som gör att alla de elever som går hos oss har denna beredskap. Vi utbildar blivande ingenjörer, entreprenörer, e-handlare och tekniker. Detta blir människor som genom sin kompetens inom sitt sakområde och i samarbete med andra kommer att leda och bidra till den förändring som vårt land och vår värld står inför. NTI Gymnasiet har idag Sveriges ledande IT-utbildningar med en tydlig profilering mot hur man genom att kombinera teknik och entreprenörskap kan förändra och utveckla branscher och teknik, men även sin egen och sin familjs framtid.

Vi bidrar till att skapa medvetna och ansvarstagande samhällsmedborgare som gör skillnad i det sammanhang de befinner sig i, och vi gör det genom att garantera att vi gör värt yttersta för att alla ska lyckas.

Välkommen att lära för framtiden!