Välkommen till
NTI Gymnasiet Eskilstuna

Rektorn har ordet

”Var den du är, bli den du vill” är ord som lade grunden för Nordens Tekniker Institut för snart 50 år sedan. Ett motto som ännu stämmer in på vår skola här i Eskilstuna som startades år 2003.

Mycket har hänt under dessa år både i samhället och på skolan. Programmen har bytt namn, ämnen har lagts till eller tagits bort och tekniken utvecklats i en rasande fart. Vad som däremot inte förändrats är skolans anda och själ. Något som bidragit till att vi hela tiden varit en skola som våra elever trivts på och gärna tillbringat sina dagar i. En liten skola där du som elev blir sedd både i och utanför klassrummet. En skola dit människor med ett brinnande intresse för IT söker sig och får en utbildning som kombinerar nytta med nöje.

Vi ska fortsätta vårt samarbete med lokala företag dit våra elever på yrkesprogrammet får komma för att via praktiska metoder kunna tillämpa de mer teoretiska delarna av programmet. Vi ska utveckla kursen Gymnasiearbete genom att i större utsträckning uppmuntra eleverna att driva egna företag via UF (ungt företagande) och vi ska i än större utsträckning än tidigare låta våra teknikelever komma ut i grundskolorna för att sprida kunskap om framtidens språk, programmeringsspråket. Vi ska utbilda framtidens animerare samt spel- och webbdesigners genom att erbjuda ett estetprogram med IT-fokus. Vi ska erbjuda branschen de bästa IT-teknikerna som går att hitta. Vi ska helt enkelt bli Mälardalens bästa IT-skola!

Till min hjälp har jag ett lärarlag med lång, djup, bred och uppdaterade kunskaper inom sina respektive områden. Jag har ett kvalificerat elevhälsoteam som jobbar både proaktivt men som även snabbt och metodiskt agerar då någon är i behov av extra stöd för att på bästa sätt hjälpa så att alla får den utbildning ni har rätt till.
Jag har världens bästa och viktigaste jobb för jag har äran att dagligen få möta, vägleda och stötta framtidens viktigaste grupp, nämligen våra ungdomar. Jag är oerhört tacksam för det uppdraget och kommer göra allt för att varenda en av våra elever ska nå i mål med en godkänd gymnasieexamen, med bättre självförtroende, med huvudet högt och med en tro på sin egen och samhällets framtid.

Med vänliga hälsningar,
Magnus Jangerud
Rektor, NTI Gymnasiet Eskilstuna