Estetiska
programmet

Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som trots det innehåller många praktiska kurser och moment. Hos oss läser du programmet med medieinriktning och vi erbjuder Speldesign och animation som programfördjupning.

Fördjupning: Speldesign och animation

Inriktningen för dig som är intresserad av spelutveckling och vill ge liv åt dina historier i en interaktiv värld genom att designa spelkaraktärer, miljöer och gränssnitt. Du får ta fram koncept, skissa, planera och slutligen se dina idéer förverkligas i 2D och 3D.

Digital miljö

I digitalt skapande använder vi huvudsakligen Cinema 4d och Photoshop men även After Effects och skulptris. Programvarorna som används i huvudsak är Adobe Creative Suite. Sviten innehåller populära och väletablerade program för såväl amatörer som professionella användare exempelvis: Photoshop CC, Premiere Pro CC och till viss del After Effects CC.

Snabba argument

  • Mälardalens bästa IT-skola
  • Utbildar framtidens innovatörer
  • Skolan mitt i centrum
  • Liten skola för alla
  • Lunch äts på restaurang