Behörighet
när du söker
till gymnasiet

För att vara behörig till et högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i totalt 12 ämnen. Förutom godkänt i svenska, engelska och matematik krävs det ytterligare godkänt i nio ämnen. För teknikprogrammet ska tre av de nio vara biologi, fysik och kemi. För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria.

Preparandutbildning

Om en du saknar ett eller flera godkända betyg i matematik, engelska, svenska, idrott eller samhällskunskap, men är i övrigt behörig, och vill gå på vårt Estetiska program kan du bli antagen till vår preparandutbildning om programmet har platser kvar.

När du börjar hos oss får du hjälp att läsa in det eller de grundskolebetyg som saknas under årskurs 1. Under tiden studerar du med övriga klassen efter bästa förmåga. Så snart grundskolebetyget som saknades är uppnått blir du fullt behörig och antas till Estetiska programmet. Om du blir behörig sent under läsåret kan det bli aktuellt att du antas till åk 1 till hösten.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

På estetiska programmet får du verkligen odla din kreativa ådra. Det kan handla om att animera, skapa film, designa en webbplats eller göra layout för en hel trycksak.

Genom att arbeta med verklighetsnära produktioner får du träna din kreativitet, hitta nya lösningar, finna det oväntade och unika. Välj att fördjupa dig inom ämnen som animation, rörlig bild eller populära interaktiv design.

Bland dina lärare finns branschfolk från media. Du lär dig grunderna för framtida studier och arbete i både traditionella och nya medier.

Under tre år får du de kunskaper som krävs för att söka vidare till arbete eller utbildning inom animering, digital design, journalistik, reklam, webb och trycksaker. Programmet ger dig behörighet till högskola.