Poängplan

Gymnasiegemensamma 1150

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b Kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma 150

Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50

Inriktningsämnen 400

Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100

Programfördjupning 500

Speldesign och Animation 500
Animation 1 100
Animation 2 100
Gränssnittsdesign 1 100
Film- och TV-produktion 1 100
Entreprenörskap 100
Samhälle och media500
Samhällskunskap 2 100
Psykologi 1 och 2 100
Entreprenörskap 100
Moderna språk 1 100
Journalistik, reklam och info 100

Individuella val 200

CAD 1 och 2 (50+50) 100
Engelska 7 100
Psykologi 1 och 2 (50+50) 100
Idrott och hälsa 2 100
Webbutveckling 1 100
Programmering 1 100
Matematik 2b 100

Kurserna inom det individuella valet kan variera, men vi erbjuder alltid behörighetsgivande kurser på yrkesprogrammen samt kurser för att få ökad behörighet även på högskoleprogram.

Gymnasiearbete 100

Summa 2500

År 1

Ett basår där du lägger grunden för dina kommande studier. Du får grundläggande kunskaper i Medieproduktion.

År 2

Grundläggande kunskaper i Animation och Film- och TV- produktion.

År 3

Fördjupade kunskaper i Animation och gränssnittsdesign.