.
NTI Gymnasiet
Meny

Frånvaroanmälan

Vid frånvaro ska ni anmäla det till skolan så tidigt som möjligt, och absolut innan första lektionen börjar, varje dag eleven är frånvarande. Detta kan göras på två sätt:

1. Vårdnadshavare eller myndig elev anmäler frånvaro via Schoolsoft.
2. Vår telefonsvarare är tyvärr trasig. Anmälan kan därför också göras med SMS (ej röstsamtal) till 076-1081401. Skriv: namn, klass, anmälare och orsak. Vårdnadshavare eller myndig elev ringer 016-108142 och meddelar datum, namn, klass och orsak till frånvaron.

SchoolSoft – Login

Anmälan måste göras innan första lektion startar aktuell dag, annars registreras inte anmälan på rätt sätt och eleven riskerar att få oanmäld frånvaro istället.

Om ni inte hinner meddela frånvaro innan första lektionen kan ni kontakta elevens mentor, som då kan hjälpa till att registrera frånvaron på annat sätt.

Klicka här för mailadresser.

Dela detta inlägget:
Sjukanmälan

Klicka för att komma till Schoolsoft

Vår telefonsvarare är trasig, så sjukanmälan kan också göras med SMS (ej röstsamtal) till 076-1081401. Skriv: namn, klass, anmälare och orsak.

Elevgaranti

Alla elever som väljer att gå på NTI-gymnasiet garanteras att kunna fullfölja sin utbildning. Läs pressmeddelandet som skickades ut när garantin infördes. Pressmeddelande

Kontakt
Rademachergatan 9
632 20 Eskilstuna
Tel: 016-10 81 40
gymnasiet.eskilstuna@ntig.se
.