.
NTI Gymnasiet
Meny

Frånvaroanmälan

Vid frånvaro ska ni anmäla det till skolan så tidigt som möjligt, och absolut innan första lektionen börjar, varje dag eleven är frånvarande. Detta kan göras på två sätt:

1. Vårdnadshavare eller myndig elev anmäler frånvaro via Schoolsoft.
2. Ring 016-108140 under skoltid och anmäl.

SchoolSoft – Login

Anmälan måste göras innan första lektion startar aktuell dag, annars registreras inte anmälan på rätt sätt och eleven riskerar att få oanmäld frånvaro istället.

Om ni inte hinner meddela frånvaro innan första lektionen kan ni kontakta elevens mentor, som då kan hjälpa till att registrera frånvaron på annat sätt.

Klicka här för mailadresser.

Dela detta inlägget:
Sjukanmälan

Görs i första hand i schoolsoft. Klicka för att komma till Schoolsoft

I andra hand kan sjukanmälan också göras med ett SMS med elevens namn, klass, orsak och anmälare till 076-1081401.

Elevgaranti

Alla elever som väljer att gå på NTI-gymnasiet garanteras att kunna fullfölja sin utbildning. Läs pressmeddelandet som skickades ut när garantin infördes. Pressmeddelande

Kontakt
Rademachergatan 9
632 20 Eskilstuna
Tel: 016-10 81 40
gymnasiet.eskilstuna@ntig.se
.