Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som saknar behörighet för ett nationellt program.

På NTI Gymnasiet i Eskilstuna har vi två introduktionsprogram:

Preparandutbildning (IMPRE)

Preparandutbildning ska ge dig behörighet till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.

Utbildningen utformas för varje enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det är också möjligt för dig att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid.

Din studieplan bestämmer vi tillsammans vid skolstarten. Vi anpassar utbildningen efter dina behov och önskemål så långt som möjligt.

Programinriktat individuellt val mot IT-programmet (IMPROEE)

Programinriktat individuellt val (förkortas PRIV) är tänkt att ge dig som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till vårt IT-program (EE).

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram.
För att antas krävs att du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
Du följer också flera kurser på vårt IT-program samtidigt som du läser de ämnen som saknas för behörighet.