APL

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande och utgör minst 15 veckor av dina studier på ett yrkesprogram såsom IT-programmet.

Mer information om APL på NTI Gymnasiet Eskilstuna hittar du på denna sida: https://sites.google.se/etuna.ntig.se/apl