Behörighet
när du söker
till gymnasiet

För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i svenska, engelska, matematik och godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst.

IT-Programmet – Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val står öppet för dig som inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för IT-programmet.

Du ska ha godkänt betyg i svenska / svenska som andra språk och engelska eller matematik och fyra andra ämnen eller svenska / svenska som andraspråk och engelska och matematik och tre andra ämnen.

När du börjar hos oss får du hjälp att läsa in det eller de grundskolebetyg som saknas för behörighet under årskurs 1. Under tiden studerar du med övriga klassen efter bästa förmåga. Så snart grundskolebetygen som saknades är uppnådda blir du fullt behörig och kan antas till IT-programmet. Om du blir behörig sent under läsåret kan det bli aktuellt att du antas till åk 1 läsåret därpå.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

Låt ditt intresse för datorer ligga till grunden för din karriär. I programmet finns många spännande områden att välja på inom IT. Det är en bransch som växer enormt och arbetsmarknaden skriker efter nya duktiga tekniker. På NTI Gymnasiet får du en bra grund för att utvecklas inom IT och goda förutsättningar inför ditt framtida jobb.

Efter en bred grundutbildning inom dator- och nätverksteknik, så kan du skräddarsy din utbildning utifrån om du är praktiker, entreprenör eller vill göra karriär inom ett internationellt företag.

Under utbildningen fokuserar vi på problemlösning och arbetar metodiskt. Den senare delen av utbildningen får du lära dig att planera och skapa nya nätverk och göra upp strategier för företags IT-system.

Efter gymnasiet kan du arbeta som Nätverkstekniker, IT-support och med andra IT-relaterade serviceyrken. Vill du läsa vidare på högskola så har du alltid möjligheten att läsa in din högskolebehörighet under din tid på NTI Gymnasiet.