Elevintervju
Catrine Larsson
läser IT-programmet år 3

Varför valde du att läsa IT-programmet (El- och energiprogrammet) på NTI Gymnasiet?
Jag var väldigt intresserad av IT och visste att skolan var bra då min bror gick här.

Vad får ni lära er på utbildningen?
Att fixa & bygga datorer och nätverk.

Vilka ämnen tycker du är särskilt roliga och varför?
Webbutveckling är nog mitt favoritämne då jag fick göra en sida om exakt vad jag ville. Jag hade så roligt när jag gjorde den och satt flera timmar i sträck.

Hur skulle du beskriva relationen mellan lärare och elever på skolan?
Den är väldigt bra, enligt mig. Lärarna är väldigt trevliga och roliga. Du kan prata med dem som om de är dina vänner.

Vad kännetecknar en bra utbildning enligt dig?
Lärare som är bra på att lära ut i sina ämnen. En bra studieplan.
Bra stämning på skolan. Lärare är redo för allt och ser
till så att du kan ta studenten.

På vilket sätt har du utvecklats sen du började din gymnasieutbildning? (kunskapsmässigt och personligt)
Jag har utvecklats väldigt mycket sedan jag började här. Jag har lärt mig massor om ämnena jag studerat och har ändrats mycket när det kommer till min personlighet med. Jag är starkare och klarar av alla ämnen mycket bättre.

Vad har du för råd till de niondeklassare som ska göra sina gymnasieval nu?
Tänk på vad du tycker verkar roligast att plugga. Sedan kolla runt hur skolorna är som erbjuder den linjen. Se till att lärarna placerar eleverna först.