Poängplan för skolstart 2018

Gymnasiegemensamma ämnen 600

Engelska 5 100
Historia 1a:1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a:1 50
Religionskunskap 50
Samhällskunskap 1a:1 50
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 100

Programgemensamma ämnen 400

Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100

Inriktning dator- och kommunikationsteknik 400

Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik-och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 100
Nätverksteknik 100

Programfördjupning 800

Nätverksteknik och service 800
Datorsamordning och support 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Nätverksteknologier 100
Engelska 6/Webbutveckling 100
Digital kommunikationsteknik 100
Servicekunskap 100
Entreprenörskap 100

Individuella val 200

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 100
Engelska 6 100
Engelska 7 100
Matematik 2a 100
Digitalt skapande 100
Programmering 1 100
Psykologi 1 och 2 100
Idrott och hälsa 2 100
Film och TV-produktion 100
Animation 1 100

Kurserna inom det individuella valet kan variera, men vi erbjuder alltid behörighetsgivande kurser på yrkesprogrammen samt kurser för att få ökad behörighet även på högskoleprogram.

Gymnasiearbete 100

Summa 2500

År 1

Grundläggande kunskaper i ellära, mekatronik 1 och datorkommunikation.

År 2

Driftsättning och administration av serveroperativsystem. Fördjupning i teoretisk och praktisk datorkommunikation.

År 3

Fortsatt fördjupade kunskaper i nätverk, switchar, routrar och servrar. Säkerhet, brandväggar, kryptering, nätövervakning.