Poängplan för skolstart 2018

Gymnasiegemensamma ämnen 600

Engelska 5 100
Historia 1a:1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a:1 50
Religionskunskap 50
Samhällskunskap 1a:1 50
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 100

Programgemensamma ämnen 400

Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100

Inriktningsämnen 400

Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik-och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 100
Nätverksteknik 100

Programfördjupning 800

Nätverksteknik och service 800
Datorsamordning och support 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Nätverksteknologier 100
Engelska 6/Webbutveckling 100
Digital kommunikationsteknik 100
Servicekunskap 100
Entreprenörskap 100

Individuella val 200

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 100
Engelska 6 100
Engelska 7 100
Matematik 2a 100
Digitalt skapande 100
Programmering 1 100
Psykologi 1 och 2 100
Idrott och hälsa 2 100
Film och TV-produktion 100
Gränssnittsdesign 100
Animation 1 100

Kurserna inom det individuella valet kan variera, men vi erbjuder alltid behörighetsgivande kurser på yrkesprogrammen samt kurser för att få ökad behörighet även på högskoleprogram.

Gymnasiearbete100

Summa2500

År 1

Grundläggande kunskaper i ellära, mekatronik 1 och datorkommunikation.

År 2

Driftsättning och administration av serveroperativsystem. Fördjupning i teoretisk och praktisk datorkommunikation.

År 3

Fortsatt fördjupade kunskaper i nätverk, switchar, routrar och servrar. Säkerhet, brandväggar, kryptering, nätövervakning.