Program-
struktur

Utbildningen på gymnasieskolans nationella program är indelat i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt val och examensarbete. Tillsammans ger de dig en examen som är yrkesinriktad eller högskoleförberedande.

På NTI Gymnasiet arbetar vi hårt för att du ska få den behörighet du behöver så du kommer vidare till ditt nästa steg. Kontakta din SYV för att se vilken behörighet som krävs för att nå dina mål!

Program – Alla program på NTI är nationella program, det betyder att de gymnasiegemensamma och programgemensamma kurserna är samma för alla skolor som har programmet i Sverige.

Inriktning – Inriktningen ger programmet dess karaktär. Inriktningskurserna är fastslagna av skolverket och är samma för alla skolor som har inriktningen.

Programfördjupningen – Programfördjupningen är de kurser som bidrar till att anpassa programmet så att det ger en specialisering. Dessa är utvalda av NTI Gymnasiet och skiljer sig ofta mellan skolorna.

Individuella val – Individuella val är kurser som du väljer själv att läsa. Kurserna skiljer sig mellan skolorna. Fråga gärna på öppet hus efter vilka kurser vi erbjuder eller läs mer på poängplanen för IT-programmet.

Yrkesförberedande / Högskola

Ett yrkesförberedande program ger dig kunskaper för att kunna få arbete direkt efter gymnasiet. På NTI Gymnasiet kan du alltid välja till kurserna svenska 2 och 3 eller SVA 2 och 3 och engelska 6 för att få grundläggande högskolebehörighet. Om du gör det innebär det att du får både en yrkesexamen och en högskoleförberedande examen!