Om skolan

”Var den du är, bli den du vill” är ord som lade grunden för Nordens Teknikerinstitut för snart 50 år sedan. Ett motto som fortfarande stämmer in på vår skola här i Eskilstuna som startade år 2003.

Mycket har hänt sedan dess i både samhället och på skolan. Vad som däremot inte förändrats är skolans anda och själ. Något som bidragit till att vi hela tiden varit en skola som våra elever trivts på och gärna tillbringar sina dagar i. En liten skola där du som elev blir sedd och lyssnad på både i och utanför klassrummet. En skola dit ungdomar och lärare med ett brinnande intresse för IT söker sig och då får en utbildning samt arbetsplats som kombinerar nytta med nöje.

Skolan arbetar ständigt mot nya mål där IT-utveckling, entreprenörskap och omvärldsfokus är gemensamma nämnare i allt vi gör. Vi samarbetar med företag för att kunna skapa skarpa projekt för att utbildningen ska kännas som ”på riktigt”.

Vi samarbetar med lokala företag för att ni elever som läser på vårt yrkesprogram (IT-programmet) på bästa sätt ska komma ut på arbetsplatser och där få möjlighet att tillämpa era teoretiska kunskaper i praktiken.

Vi uppmuntrar entreprenörskap genom att involvera Ungt företagande.

Vi låter våra elever på Teknikprogrammet åka ut i grundskolor för att på ett roligt och pedagogiskt sätt lära ut framtidens språk, programmeringsspråket förutom att de utbildar sig till spelutvecklare hos oss på skolan.

Vi utbildar framtidens animerare samt spel- och webbdesigners på vårt Estetiska program.

Vi är helt enkelt Mälardalens bästa IT-skola!