Preparandutbildning

NTI Gymnasiet i Eskilstuna har idag beslutat att utöka sin preparandutbildning och kommer redan från och med i höst att ta emot en klass på maximalt 20 elever. Preparandutbildningen har fram till idag bara funnits på ett fåtal gymnasier och då behovet är stort har vi valt att erbjuda den även hos oss.

På vår preparandutbildning kommer elever som ännu inte är behöriga till de nationella programmen att kunna läsa upp sin behörighet, oavsett vilket program de önskar bli behöriga till. Undervisningen är individbaserad och vilka kurser som eleven ska läsa bestäms i samråd med elev och vårdnadshavare i samband med skolstart.

Frågor och funderingar hänvisas till skolans SYV, Beatrice Österberg på beatrice.osterberg@etuna.ntig.se alternativt till rektor Magnus Jangerud på magnus.jangerud@ntig.se

Du kan också läsa mer här: http://www.ntigymnasiet.se/eskilstuna/introduktionsprogram/