Preparandutbildning

På vår preparandutbildning kommer elever som ännu inte är behöriga till de nationella programmen att kunna läsa upp sin behörighet, oavsett vilket program de önskar bli behöriga till. Undervisningen är individbaserad och vilka kurser som eleven ska läsa bestäms i samråd med elev och vårdnadshavare i samband med skolstart.

Frågor och funderingar hänvisas till skolans SYV, Beatrice Österberg på beatrice.osterberg@etuna.ntig.se alternativt till rektor Magnus Jangerud på magnus.jangerud@ntig.se

Du kan också läsa mer här: http://www.ntigymnasiet.se/eskilstuna/introduktionsprogram/