Behörighet
när du söker
till gymnasiet

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i totalt 12 ämnen. Förutom godkänt i svenska, engelska och matematik krävs det ytterligare godkänt i nio ämnen. För teknikprogrammet ska tre av de nio vara biologi, fysik och kemi.

Preparandutbildning

Om en du saknar ett eller flera godkända betyg i engelska, svenska, kemi, fysik, biologi, idrott eller samhällskunskap och vill gå på vårt Teknikprogram kan du bli antagen till vår preparandutbildning.

När du börjar hos oss får du hjälp att läsa in det grundskolebetyg som saknas under årskurs 1. Under tiden studerar du med övriga klassen efter bästa förmåga. Så snart grundskolebetyget som saknades är uppnått blir du fullt behörig och antas till Teknikprogrammet. Om du blir behörig sent under läsåret kan det bli aktuellt att du antas till åk 1 till hösten.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

Programmet ger dig behörighet till högskola. Under tre år får du de kunskaper som krävs för att söka vidare till arbete eller högskoleutbildning inom systemvetenskap, programmering eller läsa till civilingenjör.