Elevintervju
Kasper Aldrin
läser Teknikprogrammet år 3

Varför valde du att läsa Teknikprogrammet på NTI Gymnasiet?
Det stod mellan natur och teknik och då verkade teknik ha en bredare och mer spännande framtidsvy. Valet av NTI Gymnasiet var självklart för det är en liten skola med frihet.

Vad får ni lära er på utbildningen?
Samarbete, tekniska erfarenheter samt söka information och arbeta effektivt.

Vilka ämnen tycker du är särskilt roliga och varför?
Alla ämnen är roliga, det är kul med programmering och webbutveckling för då kan man hänga med i utvecklingen och med det som är aktuellt, matte är också en egen favorit.

Hur skulle du beskriva atmosfären på din skola?
Lugn och trevlig, trygg och nära till skratt och nya bekantskaper med liknande intressen.

Hur skulle du beskriva relationen mellan lärare och elever på skolan?
Nära och vänskaplig men fortfarande professionell.

Vad kännetecknar en bra utbildning enligt dig?
Motivation till att lära sig själv, sakkunniga lärare och givetvis intresserade elever så alla känner en tillhörighet och kunskapstörst.

På vilket sätt har du utvecklats sen du började din gymnasieutbildning?
Kunskapsmässigt så har mitt intresse för teknik ökat väldigt mycket och även mitt synsätt på och förståelse för tekniken i vår vardag. Min kompetens har ökat mycket och min vilja att lära mig ännu mer. Personligt så har mina samarbetsegenskaper ökat och jag har blivit bättre på att arbeta i och leda projekt i gruppform.