Poängplan för skolstart 2018

Gymnasiegemensamma ämnen 1100

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a:1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma ämnen 400

Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150

Inriktning informations- och medieteknik 300

Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100

Programfördjupning 400

Spelutveckling 400
Programmering 2 100
Webserverprogrammering 100
Gränssnittsdesign 100
Digitalt skapande 100

Civilingenjör 400
Fysik 2 100
Matematik 4 100
Webbserverprogrammering 100
Gränssnittsdesign 100

Individuella val 200
Engelska 7 100
Psykologi 1 och 2 (50+50) 100
Idrott och hälsa 2 100
Animation 100
Film och TV-produktion 1 100

Kurserna inom det individuella valet kan variera, men vi erbjuder alltid behörighetsgivande kurser på yrkesprogrammen samt kurser för att få ökad behörighet även på högskoleprogram.

Gymnasiearbete 100

Summa 2500

År 1

Ett basår där du lägger grunden för dina 1 kommande studier.

År 2

Grundläggande kunskaper i programmering och webbutveckling. Allmänna datorkunskaper samt en inblick i digitalt skapande.

År 3

Fördjupade kunskaper i programmering 3 och även webbserverprogrammering. Gränssnittsdesign ger dig grafiska kunskaper i spelskapande.