Falun

Rektor har ordet

Vi är en framgångsrik och attraktiv skola som utbildar morgondagens ingenjörer, grafiska designers, filmare, programmerare och nätverkstekniker. I centralt belägna lokaler erbjuder vi en utbildning där du får tillgång till kompetenta lärare som utbildar och coachar dig mot din framtid. Vi är en liten skola vilket skapar trivsel och trygghet, vilket är grunden för att kunna fokusera på studierna.

I min roll som rektor och pedagogisk ledare finns jag med i det dagliga arbetet där jag stödjer lärare och elever att nå de mål som finns för programmen. Innehållet i utbildningarna präglas av teoretiska kunskaper som ständigt kopplas till praktiskt handlande i alla våra program. Vill du gå på en skola där nära nog alla elever klarar en gymnasieexamen?

Vi välkomnar alla elever som är intresserade av vår kvalitativa utbildning, oavsett förutsättningar och bakgrund. NTI-gymnasiet i Falun är en skola med en positiv och trygg atmosfär. Vi arbetar systematiskt med kvaliteten här på skolan vilket innebär att vi kontinuerligt följer upp elevernas resultat, men även andra parametrar såsom trygghet och studiero. Vi lyssnar på våra elevers många kreativa idéer vilket gynnar både utbildningen och trivseln på skolan, t ex anordnas LAN och filmkvällar av eleverna.

I vår vision hämtar vi kraft för att förverkliga det som eleverna behöver för att möta och äga framtiden. Vår inställning är att alla kan lyckas!

Om du och dina föräldrar har frågor, tveka inte att kontakta mig för ett samtal.

Välkomna till NTI-gymnasiet i Falun

Med vänlig hälsning
Magnus Odung, rektor