.
NTI Gymnasiet
Meny

Färdighetsprov

Årets tema: DRÖMMAR

Du som söker Estetiska programmet med inriktning estetik och media hos oss på NTI-gymnasiet i Falun får ett brev hem där det står hur du ska förbereda dig samt tid och plats för ett möte med skolans medialärare.

Vad? Efter att du har sökt kommer du att bli kallad för ett s.k färdighetsprov. Detta samtal kommer att ske under vecka 11 (fredagen 18/3).

Hur? Ditt arbete består av något av följande:

· En digital bild som du själv arbetat fram och bearbetat eller

· En text antingen kort novell eller kortare filmmanus.

· tre foton som utgör en berättelse som du själv tagit eller

· en film -minst tre minuter som du själv filmat och redigerat

· eller en teckning/målning/skulptur som du själv skapat

– utifrån det tema som vi kommer att meddela dig via brev efter att du har sökt.

Om du söker oss i omvalsperioden kommer du att bli kallad till ett möte då omvalsperioden är avslutad.

I första hand är det dina betyg som är grundläggande för antagning. Ditt färdighetsprov kommer att bedömas utifrån följande grunder och ge ytterligare poäng:

· Ide´ -samt en diskussion kring den. – 5, 10, 15 eller 20 poäng

· Form-estetiskt uttryck och en motivering kring det. –5, 10, 15 eller 20 poäng

· Arbetsmetod – Hur har du gått till väga när du arbetat?- 5, 10, 15 eller 20 poäng

· Teknik -en liten redogörelse för den. -5, 10, 15 eller 20 poäng

Presentation på papper, USB-sticka eller annat digitalt lagringsmedium fungerar bra.

MAX 80p och minst 20p som läggs samman med dina betygspoäng.

Därför kan din tolkning och gestaltning av årets tema, även om du har lägre betyg, ge dig ytterligare möjligheter att bli antagen till Estetiska programmet med inriktning estetik och media här på NTI-gymnasiet i Falun.

Välkommen till oss!

Rektor

Per-Erik Rapp

Dela detta inlägget:
Öppet hus

28 april kl. 17.00-19.00

Kontakt

Åsgatan 15. 791 71 Falun. Tel: 023-689 89. Email: gymnasiet.falun@ntig.se

.