Naturvetenskapsprogrammet

Natur
vetenskaps
programmet

Är du intresserad av naturvetenskap, kemi, matematik, fysik och biologi? Har du siktet inställt på vidare studier och vill i framtiden jobba som läkare, ingenjör eller kanske veterinär? Då ska du gå Naturvetenskaps-programmet hos oss.

Naturvetenskapsprogrammet är programmet för dig som gillar att lösa problem, att plugga och är intresserad av många olika ämnen. På Naturvetenskaps- programmet har du möjlighet att få full behörighet till alla högskoleutbildningar och skaffa meritpoäng genom att skolan erbjuder kurser i matematik, engelska och moderna språk. På Naturvetenskaps-programmet har du en nära kontakt med dina lärare och därför blir det en trygg och lugn studiemiljö.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen är du väl förbered för högskole- studier inom främst natur­vetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Programmet ger dig mer än ämneskunskaper, du får lära dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Förmågor som kommer förändra hur du ser på världen och ett tankesätt du har med dig resten av livet.