Diplomerad gymnasie- ekonom

Ekonomiprogrammet på NTI Gymnasiet Göteborg är en DGE-certifierad utbildning. Totalt i Sverige finns det cirka 90 certifierade ekonomiprogram, i Göteborg är det bara vi och ytterligare en gymnasieskola som driver ett certifierat ekonomiprogram. Certifieringen är en kvalitetssäkring som ger oss rätt att diplomera dig till gymnasieekonom då du tar studenten. Certifieringen innebär att vårt ekonomiprogram genomgått en tuff kvalitetsgranskning. Förutom utbildningens struktur har även vårt sätt att lära ut, att vi står för ett verklighetsförankrat lärande genom skarpa projekt och att vi har ett internationellt perspektiv i utbildningen varit några aspekter som granskats i certifieringsprocessen.

För dig som elev innebär certifieringen att du kan vara förvissad om att det finns ett helhetstänk och ett medvetet kvalitetsarbete kring vårt ekonomiprogram. Då du går ut gymnasiet har du även möjlighet att gå ut som diplomerad gymnasieekonom, vilket ger dig möjlighet att gå ut och arbeta som exempelvis ekonomi- eller marknadsassistent direkt efter gymnasiet. Väljer du istället att studera vidare så är du genom vårt ekonomiprogram även väl förberedd för vidare studier.

För möjligheten att gå ut som diplomerad gymnasieekonom krävs av dig som elev att du har:
•    läst minst till och med steg 2 i moderna språk på gymnasiet;
•    läst minst till och med Matematik 3
•    fått lägst betyget E i alla kurser på programmet och genomfört ett Gymnasiearbete 100 poäng med inriktning mot ämnet Företagsekonomi.

Utöver detta ingår en rad kriterier som vi som skola når upp till i utformningen och genomförandet av utbildningen, du kan läsa mer om certifieringen på www.gymnasieekonom.se