Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1250

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma ämnen 350

Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 1 (alt. 3) 100
Psykologi 1 50

Inriktningsämnen Ekonomi 300

Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100

Programfördjupning 300

Ledarskap och organisation 100
Marknadsföring 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100

Individuellt val 200*

Affärsjuridik 100
Animation 100
Biologi 1 100
Digitalt skapande 1 100
Engelska 7 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 4 100
Musik 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100

Gymnasiearbete 100

Summa 2500

 
Med reservation för framtida förändringar
 
*Val av Ma 4 och Eng 7 kan ge maximalt meritvärde i ditt slutbetyg (2,5p) då du exempelvis söker till juristprogrammet.
 

År 1

Under ditt första år lägger vi grunden för dina ekonomikunskaper. Du lär dig om företagsformer och vad som krävs för att omsätta affärsidéer till fungerande företag.

År 2

Under året fördjupar du dina kunskaper inom företagsekonomi. Du lär dig hantera marknadsplaner och löpande bokföring med hjälp digitala affärssystem.

År 3

Din affärsidé är i fokus då du i trean driver ditt UF-företag. I de teoretiska ämnena fördjupar du dig för att lägga grunden inför framtida högskolestudier. Många av kurserna i åk3 kopplas till ditt UF-företagande. Vi ger dig unikt mycket tid för att du ska få en verklig chans att utvecklas med ditt företag under UF-året. Du kan läsa mer om UF-konceptet på www.ungforetagsamhet.se