SYV

Här hittar du som SYV matnyttig information vilken förhoppningsvis underlättar din vägledning och information till de elever som är intresserade av våra utbildningar på NTI Gymnasiet Göteborg.

Vad kännetecknar vår skola?

NTI Gymnasiet i Göteborg står för verklighetsnära utbildningar inom Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet (IT-programmet), Ekonomiprogrammet samt Handelsprogrammet. Vi är en liten skola med 390 elever. NTI Gymnasiet är en avknoppning från NTI-skolan som startade redan 1968 av Mikael Elias och har funnits i Göteborg sedan 2002. Vår skola ligger centralt i närheten av brunnsparken vilket gör det lätt att ta sig hit, även om man bor utanför Göteborg. Vi arbetar ofta ämnesintegrerat i projekt för att utbildningarna ska förbereda våra elever för ett yrkesliv som inte är ämnesindelat. Vi strävar efter att ligga långt framme då det kommer till våra utbildningars innehåll. Vi vill kunna erbjuda moderna utbildningar som ligger i framkant för respektive branschområde. Inför läsåret 2014-15 så har samtliga program uppdaterats för att ligga i linje med våra elevers och vår skolas förväntningar.

Vilka elever?

De elever som går hos oss idag är både pojkar och flickor som har ett uttalat intresse för IT, Teknik, Ekonomi och Handel. Många av våra elever söker till oss för de fördjupningar som respektive program erbjuder (se våra programsidor). Vi erbjuder handelsprogrammet, ekonomiprogrammet, teknikprogrammet och el- och energiprogrammet, alla fyra program ger IT-kompetens inom sitt branschområde.

Garanterad möjlighet att läsa in högskolebehörighet

På NTI Gymnasiet i Göteborg har vi utformat båda våra yrkesprogram (EE och HA) så att det hos oss är möjligt för våra elever att läsa in grundläggande högskolebehörighet inom ramen för programmens 2500 poäng. Våra studieförberedande program ger möjligheten att inom ramen för det individuella valet läsa in maximalt antal meritpoäng (2,5p). För Teknikprogrammet garanterar vi på NTI Gymnasiet Göteborg även att det ska vara möjligt att läsa in den särskilda behörighet som krävs för t.ex. Civilingenjörsprogrammet på Chalmers.

Ansökan och ansökningskoder

Eleven söker till NTI Gymnasiet Göteborg genom hemkommunens antagningsenhet. Alla våra skolor är riksrekryterande då vi är en friskola. För ytterligare information – kontakta oss.

Personligt besök

Vi rekommenderar intresserade elever att boka in ett personligt besök på skolan i de fall de inte har möjlighet att träffa oss under våra ordinarie öppet hus eller vill besöka skolan under dagtid. Ta gärna med dig dina elever och/eller SYV-kollegor på ett besök till vår skola. Om du har någon elev som vill vara med under lektionstid går även det bra. Vi önskar att ni kontaktar skolan med några dagars varsel inför ett besök.