Att gå ett yrkesprogram innebär att du som elev ska förberedas för ett framtida yrke efter gymnasiet. Vid sidan av att utbildningen är verklighetsnära så har du därför även praktik. Du som går vårt Handelsprogram kommer totalt ha 15 veckors praktik under dina tre år hos oss. Praktiken är fördelad så att du har 5 veckors praktik varje år under din studietid.