Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 600

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a:1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen 400

Branschkunskap inom handel och administration 100
Entreprenörskap 100
Information och kommunikation 1 100
Servicekunskap 100

Inriktningskurser 500

Personlig försäljning 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Inköp 1 100
Näthandel 1 100

Fördjupningskurser 700

Event och utställningsdesign 700
Entreprenörskap och företagande 100
Evenemang 100
Grafisk kommunikation 1 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Utställningsdesign 1 100
Utställningsdesign 2 100

Business School 700
Entreprenörskap och företagande 100
Svenska 2 100
Engelska 6 100
Matematik 2a 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Affärskommunikation 100
Redovisning 1 100

Individuellt val 200*

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Idrott och hälsa 2 100
Digitalt skapande 1 100
Musik 100
Moderna språk 100
Animation 1 100
Affärsjuridik 100
Bilogi 1 100
Matematik 2a 100
Engelska 6 100
Samhällskunskap 1a2 + Historia 1a2 100

Gymnasiearbete 100

Summa 2500

 
Med reservation för framtida förändringar
 
*Ditt individuella val kan ge dig minst grundläggande behörighet till vidare högskolestudier. Läser du fördjupningen Business School så kan du även tillgodogöra dig utökad områdesbehörighet genom ditt individuella val.
 

År 1

Ettan handlar om entreprenörskap, du tränar upp din kreativa förmåga. Du lär dig tekniker för att ta till vara på idéer som du sedan omsätter i ett affärstänk.

År 2

Då webben blivit allt viktigare för ett lyckat företagande har vi ett särskilt fokus på detta under utbildningen, framförallt i tvåan då du läser ämnet näthandel.

År 3

Under trean driver du ett UF-företag som omsätter riktiga pengar. Vårt kursupplägg gör dessutom att vi kan lägga unikt mycket tid på ditt företagande.