Praktik på IT-programmet

Att gå ett yrkesprogram innebär att du som elev ska förberedas för ett framtida yrke efter gymnasiet. Vid sidan av att utbildningen är verklighetsnära så har du därför även praktik. Praktiken kallas ofta för APL (arbetsplatsintroduktion), det är på arbetsplatsen du har möjlighet att pröva och fördjupa dina yrkeskunskaper i praktiken. Kombinationen teoretiska ämnen och praktiska erfarenheter rustar våra IT-elever för att kunna gå direkt ut i arbete efter studenten. Du som går vårt IT-program kommer att ha totalt 15 veckors praktik under dina tre år hos oss, 7 veckors praktik i åk 2 och 8 veckor under åk 3.

Hur är det att praktisera?Elevportratt

Ismael trivdes bra på sin APL!

Under våren har Ismael från IT-programmets årskurs 3 gjort sex veckors praktik på Xenit, ett göteborgsföretag som arbetar med digital infrastruktur. Hur gick det då till att få en APL-plats, hur har det han haft det och vad har han lärt sig? 

Du sökte själv APL-plats, hur gick det till?
Jag skickade in en ansökan via Xenits karriärsida. I ansökan så skickade jag mitt CV, mina betyg och skrev en liten text om mig själv. Snart efter det så hörde Amanda på Xenit av sig och vi bokade in en intervju. Under intervjun fick jag lite olika frågor. Det största fokuset var på vilken typ av person jag är och mitt IT-intresse. Efter några veckor fick jag besked från Amanda att de hade möjlighet att erbjuda mig en praktikplats. Då blev jag också inbjuden till ett avstämningsmöte där jag träffade min tekniska handledare Måns för första gången och Sara som är Servicedeskansvarig. Under mötet så gick vi även igenom hur praktiken skulle gå till.

Vad har du fått göra under din APL?
Den första veckan var det stort fokus på att lära känna företaget. Efter det har jag arbetat med de tekniska uppgifterna som jag blev tilldelad av min tekniska handledare. Uppgifterna gick ut på att sätta upp hypervisors med virtuella maskiner och att sätta upp en Citrixmiljö. Jag har även varit med på interna möten, kundbesök, suttit med i Servicedesk, tagit ett certifikat och fått diverse uppdrag på kontoret.

Vilka var de viktigaste lärdomarna du har med dig nu efteråt?
Jag tycker att hela upplevelsen på Xenit har varit lärorik, både att få uppleva att vara på ett företag och allt tekniskt som jag har gjort. När det kommer till det tekniska så är det ju så att ju mer man arbetar desto mer lär man sig, vilket betyder att den tiden jag har fått spendera där har varit väldigt lärorik!

Vad har varit mest utmanande med praktiken?
Jag har fått arbeta med mycket nytt som jag aldrig har testat förut, så som Citrix. Att förstå sig på och att felsöka problem i det nya miljöerna har varit utmanande men med tillräckligt mycket tid och med hjälp av den expertis som finns på Xenit så löste det sig alltid och ju svårare det har varit ju mer tillfredställande blev det när jag löste det!

Är Xenit ett företag du skulle kunna tänka dig att söka arbete på efter studenten?
Absolut! Xenit är en utmärk arbetsplats där det finns möjlighet att göra intressant och meningsfullt arbete. På Xenit finns det även möjlighet att utveckla sina IT-kunskaper och snabbt avancera inom företaget vilket är en bra motivation.

Vilken typ av person tror du kommer att trivas bäst med att göra sin praktik på Xenit?
En som är motiverad av lösa problem och att lära sig nya saker. Detta för att IT-världen förändras konstant och det alltid finns något nytt att lära sig och nya problem att lösa. Att ha ett grundläggande IT-intresse är ju självklart viktigt för att motivera en att gå vidare när man har fastnat på ett svårt problem.

Hur vill du sammanfatta din praktik?
Praktiken har varit rolig och lärorik. Jag tror inte att jag hade kunnat hitta ett annat företag som hade passat mig bättre. Xenit lägger stor vikt på att göra saker bra och att göra det rätt. Detta syns verkligen när det kommer till praktiken då allt var välplanerat och jag kände aldrig att jag var i vägen.