Elevhälsa

Elevhälsoteamet på NTI Gymnasiet Göteborg arbetar för att våra elever ska må bra och få det stöd som de behöver under sina studier och består av en skolsköterska, kurator, skolläkare och en specialpedagog. Utöver detta har vi även ett par pedagoger som fungerar som studiecoacher för de elever som behöver extra stöd i finna strategier för att strukturera upp sina studier.

Vår skolsköterska är på plats varje dag och arbetar med hälsosamtal, öppen mottagning, elevvårdskonferenser och hälsoförebyggande åtgärder så som undervisning i sex- och samlevnad, stress, kost och välbefinnande.

Vår kurator arbetar med frågor av både förebyggande och akut karaktär. Du finner kontaktuppgifter till vår kurator på vårt intranät – Schoolsoft, du kan också boka tid med hjälp av din mentor.

Vår specialpedagog arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Till exempel genom att hjälpa elever att finna strategier för att klara sina studier, erbjuda extra undervisningstid och fungera som bollplank för skolans mentorer.

Vår skolläkare är en barn/ungdomsläkare med lång erfarenhet. Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan och information om kommande läkarmottagning finns på Schoolsoft.

Vår skolpsykolog är tillgänglig för våra elever via tidsbokning hos skolsköterska eller kurator.

På skolan finns även en studie- och yrkesvägledare som är en resurs för våra elever då de ska välja kurser och utbildningar för framtiden.