Kvalitet

På NTI Gymnasiet hjälper vi dig i ditt lärande så att du kan utvecklas och nå dina mål. Vi samarbetar för att göra skolan till en bra miljö för utveckling och lärande. Våra lärare utgår från dina behov, förutsättningar och erfarenheter som en naturlig del av undervisningen. För oss är det självklart att få en balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper så att din studietid blir varierad och givande.

Kvalitetsarbete på NTI Gymnasiet

På NTI Gymnasiet är vi stolta över att bedriva utbildning med hög kvalitet. För att säkerställa att du får en så bra studietid som möjligt jobbar vi systematiskt med att hela tiden höja vår kvalitet. Varje år undersöker vi hur våra elever upplever skoltiden och hur våra studenter upplevde nyttan av sin skolgång två år efter studenten. På skolan finns många sätt för dig som elev att bidra till att utveckla skolan genom ett engagemang i exempelvis elevråd, matråd eller vår likabehandlingsrupp.

Lärarna på NTI Gymnasiet i Göteborg är indelade i programlag. Det innebär att de har ett särskilt fokus på att utveckla just ditt program så att utbildningen du går är så bra som möjligt och ligger i linje med vad branschen kräver. Vi strävar efter att samarbeta med externa organisationer, skolor och företag som är relevanta för ditt program för att du ska få en verklighetsnära utbildning.

På skolan har vi även ett löpande pedagogiskt förbättringsarbete. Lärarna på skolan träffas en gång i veckan för att utveckla sin egen undervisning och pedagogik. Detta arbete leds av våra tre förstelärare som har ett särskilt ansvar för att utveckla undervisningen på skolan.

Kvalitetsrapport NTI Göteborg 16/17

Huvudmannarapport NTI Gymnasiet 16/17

Hantering av personuppgifter

För frågor gällande personuppgiftshantering, kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på personuppgiftsombud@ntig.se. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut registerutdrag av de personuppgifter som behandlas om dig samt få rättelse kring felaktiga uppgifter i våra system. Vill du ha ett registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter så ska du vända dig till ditt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. För mer information gällande personuppgiftshantering, besök Academedias hemsida