Elev erhåller stipendium från Kungliga Hvitfeldtska stiftelsen!

2016-05-03_21.11.38 Christian i klass TE 13D har erhållit ett utbildningsstipendium på 10 000 kronor från Kungliga Hvitfeldtska stiftelsen som uppmuntran för flit och goda kunskaper. Han var en av 35 elever som tilldelades priset av Landshövding Lars Bäckström under en ceremoni på Residenset i Göteborg den 3/5 2016. Christian planerar att efter avslutade studier på NTI läsa civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers Tekniska högskola. Stort grattis önskar vi på NTI Gymnasiet!