Prickfri huvudmanna-granskning för NTI Gymnasiet

Skolinspektionen bedömer att NTI Gymnasiet har goda förutsättningar för utbildning på sina 13 skolor samt att huvudmannen jobbar bra med att utveckla utbildningen. Det framgår i beslutet av den huvudmannagranskning som nyligen avslutats.

– De senaste åren har vi haft starkt fokus på att höja måluppfyllelsen på våra skolor, och när man kokar ner det arbetet så handlar ju det om att utveckla undervisningen och ge eleverna goda förutsättningar att nå målen och sin fulla potential. Därför är det roligt att Skolinspektionen ger oss grönt ljus på just dessa områden, säger Fredrik Wegbratt, NTI Gymnasiets verksamhetschef.

Och satsningarna har gett resultat. Sedan 2014 har den totala måluppfyllelsen ökat inom NTI-gymnasiet. Då tog 78 procent av eleverna examen, 2016 var siffran 89,6 procent. För NTI Gymnasiet Göteborg (Kronhusgatan) var motsvarande siffra för 2016 92,3%.

Läs mer här.