Vanliga frågor

Får jag vara med och påverka utbildningen?

Javisst! Vi ser elevinflytande som en självklarhet. Ökat inflytande ökar motivation och ansvarstagande hos dig som är elev. Ett bra klimat som ska utvecklas och bli bättre.

Får jag något stöd i undervisningen?

Du har en mentor på skolan, som stödjer dig för att du ska prestera så bra som möjligt. Dessutom erbjuder vi alla elever ett utökat lärarstöd. Alla elever som behöver extrahjälp erbjuds detta. Det är viktigt för oss att du får en så bra utbildning som möjligt.

Får jag busskort?

Elever som går på NTI Gymnasiet har samma rätt till att få busskort, som om man går på en kommunal skola. Gymnasieelevers resor regleras i Skolans Författningssamling (SFS 1991:1110) där det står att ”kommunerna skall svara för kostnaderna för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan om eleven är berättigad till studiehjälp och färdvägen är minst 6 km”.

Var serveras lunch?

Skolrestaurangen är belägen i våra egna lokaler på Kronhusgatan. Det finns även ett matråd så att du kan vara med och påverka luncherna.

Får man låna en dator?

IT har en lika självklar plats i våra utbildningar som i det yrkesliv vi utbildar för. När du börjar hos oss kvitterar du därför ut en bärbar dator. Under utbildningen utför du många av dina uppgifter med hjälp av teknik och programvaror som du kommer möta i ditt framtida yrke.