Ekonomi-
programmet

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Ekonomiprogrammet

Vår tanke med Ekonomiprogrammet är att erbjuda dig en spännande och utvecklande gymnasietid. Då du får en studieförberedande utbildning och blir behörig till både universitet och högskola, men samtidigt får med dig praktiska kunskaper. Du får lära dig om såväl drift som ledning och styrning av företag. En träning inför arbetslivet får du när du varje år gör praktik som en del av utbildningen. Kanske blir praktikplatsen din framtida arbetsplats? För våra elever på NTI Handelsgymnasiet är det viktigt att vara förberedd inför livet efter skolan. Därför arbetar vi mycket med verklighetsanpassad undervisning och olika former av projekt. Genom samverkan mellan olika kurser och ämnen får du ett brett ekonomiskt kunnande. Våra kurser inom e-handel ger dig dessutom ett försprång på vägen till att bli framtidens företagare! Skolan har ett koncept där Ung Företagsamhet (UF) är en del av utbildningen för alla elever. Ung Företagsamhet ger eleverna möjlighet att under ett år starta upp, driva och avveckla sitt eget UF-företag.

Fördjupning: Entreprenörskap och företagsledning

I vår fördjupning får du lära dig allt om hur man startar och driver ett företag. Våra lärare är erfarana och förtydligar ämnena genom att knyta an till hur det egentligen fungerar i näringslivet. Vi har ett aktivt samarbete med Ung Företagsamhet där du startar, driver och avvecklar ditt egna företag inom ramen för utbildningen. Du är sedan förberedd för både högskolestudier eller kanske till och med ditt första egna företag!

En modern utbildning

Hos oss har du möjlighet att fördjupa dig i hur modern IT kan användas inom handel och ekonomi. I kurser som näthandel och digitalt skapande får du pröva hur man kan förverkliga sina affärsidéer på nätet, eller hur du kan nyttja digitala verktyg för att utveckla och förbättra ditt företag! Under din tid hos oss får du låna en bärbar dator och det är lika självklart att du har med din dator till lektionen som att du har med papper och penna. Hela skolan har trådlöst nätverk så att du ska kunna sköta ditt arbete med internet som arbetsplats.