Elevintervju

Namn: Victoria Stahre
Skola: NTI Handelsgymnasiet
Program: Ekonomiprogrammet
Årskurs: 1

Varför valde du att läsa handelsprogrammet på NTI Handelsgymnasiet?
Jag fick en bra känsla av skolan när jag besökte öppet hus.

Vad får ni lära er på utbildningen?
Jag har fått lära mig mycket om företagsekonomi och privatjuridik.

Vilka ämnen tycker du är särskilt roliga och varför?
Jag tycker om privatjuridik. Det är intressant och bra att få reda på vilka rättigheter man har i olika sammanhang. Sen gillar jag svenska eftersom jag tycker om att läsa och skriva.

Hur skulle du beskriva atmosfären på din skola?

Det är bra stämning på skolan eftersom det är en liten skola vet man vilka alla är. Det känns tryggt tycker jag.

Hur skulle du beskriva relationen mellan lärare och elever på din skola?
Jag tycker att den är jättebra. Lärarna känner en och har koll på en. De vet vilka ambitioner man har i olika kurser.

Vad kännetecknar en bra utbildning enligt dig?
Jag tycker att studiero är viktigt och att alla lärare undervisar på ett ett bra och varierat sätt.

På vilket sätt har du utvecklats sen du började din gymnasieutbildning?
Jag har börjat ta mer ansvar för mina studier. I grundskolan gav jag lätt upp, nu är jag mer motiverad och kämpar mer. Eftersom jag är mer motiverad känner jag att lär mig mycket och det är kul att läsa nya kurser som t ex företagsekonomi och privatjuridik.

Vad har du för råd till en niondeklassare som ska göra sina gymnasieval nu?
Att tänka på vad du själv vill och inte dina kompisar. Då kommer du att utvecklas mer som person.

Vilka är de största skillnaderna mellan grundskolan och gymnasiet?
Den största skillnaden är att man får ta mer eget ansvar. Det gillar jag!

Vilken nytta tror du att du kommer ha av din utbildning i framtiden?
Jag tror att jag kommer ha stor nytta av min utbildning, eftersom jag vill jobba med ekonomi i framtiden.

Vad har du för planer efter studenten?
Efter studenten vill jag jobba, resa och kanske pröva på att bo i London. Sen kommer jag vilja plugga vidare på universitetet.