Poängplan

Gymnasiegemensamma1250p

Engelska 5100p
Engelska 6100p
Historia 1b100p
Idrott och hälsa 1100p
Matematik 1b100p
Matematik 2b100p
Naturkunskap 1b100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b100p
Samhällskunskap 2100p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2100p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3100p

Programgemensamma350p

Företagsekonomi 1100p
Privatjuridik100p
Moderna språk100p
Psykologi 150p

Inriktningsämnen300p

Entreprenörskap och företagande100p
Företagsekonomi 2100p
Matematik 3b100p

Programfördjupningar300p

Entreprenörskap och företagsledning
Entreprenörskap100p
Marknadsföring100p
Företagsekonomi specialisering100p

Individuella val200p

Engelska 7100p
Idrott och hälsa 2100p
Affärsjuridik100p
Ledarskap och organisation100p
Moderna språk: sp,ty,fr,jap,kin100p
Estetiskt val: Digitalt skapande100p
Estetiskt val: Ensemble100p
Näthandel 1100p

Gymnasiearbete100p

Summa2500p

År1

Under det första året läser du gymnasiegemensamma ämnen och de ämnen som är grundläggande i programmet. I Företagsekonomi får du lära dig grunderna i bokföring och marknadsföring och hur företag är uppbyggda och fungerar. När du gör praktik är du på ett företag eller inom en bransch du är intresserad av för att förstå grunderna i ekonomi.

År2

Det andra året börjar fördjupningen Entreprenörskap och företagsledning och du väljer dessutom en kurs själv, ett s.k. Individuellt val. Nu kan du rikta in dig på det du är intresserad av. Under det här året startar du ett UF-företag tillsammans med några i klassen eller varför inte med någon på Handelsprogrammet? Utveckla er affärsidé och driv ert eget företag. Under din praktik får du djupare förståelse för hur ett företag är uppbyggt och fungerar.

År3

Sista året är det dags att knyta ihop säcken och göra utbildningen till din. Gymnasiearbetet kan riktas mot ett företag du är intresserad av och praktiken ger dig möjlighet att genomföra din undersökning. Du läser kurser som ger dig behörighet till universitet och högskola – vad ska du plugga efter gymnasiet?