Program-
struktur

Utbildningen på gymnasieskolans nationella program är indelat i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt val och examensarbete. Tillsammans ger de dig en examen som är yrkesinriktad eller högskoleförberedande.

På NTI Gymnasiet arbetar vi hårt för att du ska få den behörighet du behöver så du kommer vidare till ditt nästa steg. Kontakta din SYV för att se vilken behörighet som krävs för att nå dina mål!

Program – Alla program på NTI är nationella program, det betyder att de gymnasiegemensamma och programgemensamma kurserna är samma för alla skolor som har programmet i Sverige.

Inriktning – Inriktningen ger programmet dess karaktär. Inriktningskurserna är fastslagna av skolverket och är samma för alla skolor som har inriktningen.

­Programfördjupningen – Programfördjupningen är de kurser som bidrar till att anpassa programmet så att det ger en specialisering. Dessa är utvalda av NTI och skiljer sig ofta mellan skolorna.

Individuella val – Individuella val är kurser som du väljer själv att läsa. Kurserna skiljer sig mellan skolorna. Fråga gärna på öppet hus efter vilka kurser en skola erbjuder eller läs mer på www.ntigymnasiet.se

Ett högskoleförberedande program

Ett högskoleförberedande program ger dig kunskaper för att studera vidare på högskolenivå. Du kommer efter gymnasiet vara väl förberedd för vidare teoretiska studier. För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i totalt 12 ämnen. Förutom godkänt i svenska, engelska och matematik krävs det ytterligare godkänt i nio ämnen. För ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

Prata­ med­ din­ Studie- ­och­ yrkesvägledare på NTI för mer information om behörigheter till högskolan.