APL

Alla elever på handelsprogrammet gör 15 veckor praktik (APL) under sin tid på skolan. Företag i olika branscher runtom i Stockholm tar emot våra duktiga elever så att de får testa på att göra vad de har lärt sig ”på riktigt”. För många elever blir praktikplatsen också en naturlig ingång i arbetslivet då många får jobb på sina praktikplaster.

NTI Handelsgymnaiset jobbar i nära samarbete med näringslivet för att kunna erbjuda uppdaterade och inspirerande utbildningar som förbereder dig för livet efter gymnasiet. Genom vårt programråd ser vi till att våra utbildningar är uppdaterade och att det som eleverna lär sig i skolan stämmer överens med de kunskaper som branschen efterfrågar.

Röster om praktiken:

”Praktik är jättebra eftersom man får komma ut i arbetslivet och får prova på nya saker. Inte bara vara i skolan, utan få testa vad ett arbete innebär. Jag var på Notar fastighetsbyrå för jag vill bli fastighetsmäklare och det känns jättebra att ha provat på yrket innan jag börjar den utbildningen. Jag har också fått extrajobb efter alla praktikperioder”. (Jessica H3A)

”Zelia har under sin praktiktid visat stort intresse och nyfikenhet kring vår verksamhet, och bidragit med glatt humör och goda idéer. Service ligger Zelia varmt om hjärtat vilket har märkts tydligt för oss och våra kunder. (Zelias handledare på NK)

”Jag har praktiserat på ICA. I ettan praktiserade jag i en ICA-butik, i tvåan och trean på ICA:s huvudkontor i Solna. Först och främst innebar praktiken extrajobb och eftersom jag i framtiden vill starta en egen ICA-butik är det väldigt bra med alla kontakter jag har fått under praktikperioderna.” (Sophie H3A)

”I ettan var jag på KappAhl i Solna centrum, där fick jag extrajobb efter en och en halv vecka. I tvåan praktiserade jag på Preems huvudkontor på både inköps-och marknadsavdelningen. Där fick man agera ”vuxet” och blev en i gänget. I trean praktiserade jag som ”projektledare” på ICA Kvantum i Solna. Det var jätteroligt och jag har tagit med mig alla erfarenheter när jag gör projektarbete nu i trean.” (Felicia H3A)