Program-
struktur

Utbildningen på gymnasieskolans nationella program är indelat i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt val och examensarbete. Tillsammans ger de dig en examen som är yrkesinriktad eller högskoleförberedande.

På NTI Gymnasiet arbetar vi hårt för att du ska få den behörighet du behöver så du kommer vidare till ditt nästa steg. Kontakta din SYV för att se vilken behörighet som krävs för att nå dina mål!

Program – Alla program på NTI är nationella program, det betyder att de gymnasiegemensamma och programgemensamma kurserna är samma för alla skolor som har programmet i Sverige.

Inriktning – Inriktningen ger programmet dess karaktär. Inriktningskurserna är fastslagna av skolverket och är samma för alla skolor som har inriktningen.

­Programfördjupningen – Programfördjupningen är de kurser som bidrar till att anpassa programmet så att det ger en specialisering. Dessa är utvalda av NTI och skiljer sig ofta mellan skolorna.

Individuella val – Individuella val är kurser som du väljer själv att läsa. Kurserna skiljer sig mellan skolorna. Fråga gärna på öppet hus efter vilka kurser en skola erbjuder eller läs mer på www.ntigymnasiet.se

Ett yrkesförberedande program

Ett yrkesprogram ger dig kunskaper och färdigheter så att du kan börja arbeta direkt efter gymnasiet. Alla yrkesprogram innehåller 15 veckors praktik (APL, arbetsplatsförlagt lärande) för att du redan under gymnasiet ska få en inblick i hur det är att arbeta på riktigt. För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i svenska, engelska, matematik och godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst.

Läser du ett yrkesprogram på NTI kan du alltid komplettera för att få behörighet till högskolan

Läser du ett yrkesprogram på NTI kan du alltid komplettera för att få behörighet till högskolan. För grundläggande behörighet krävs godkända betyg i kurserna engelska 6, svenska 2, svenska 3. Dessa kurser kan du läsa inom det individuella valet på eller som utökat program. Väljer du fördjupningen Business School får du särskild behörighet till universitet/högskola och därmed ekonomprogrammen. Du har också rätt att läsa kurserna inom den kommunala vuxenutbildningen efter din gymnasieexamen.

Prata­ med­ din­ Studie- ­och­ yrkesvägledare på NTI för mer information om behörigheter till högskolan.