Ung företagsamhet

För våra elever på Handelsgymnasiet är det viktigt att vara förberedd inför arbetslivet. Därför arbetar vi mycket med verklighetsanpassad undervisning och olika former av projekt.

Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept som ger eleverna möjlighet att under ett år starta upp, driva och avveckla sitt eget UF-företag. Produkterna och tjänsterna som säljs är verkliga, och för många blir höjdpunkten att ställa ut sitt företag på den regionala Våga Vara Egen-mässan där man även har möjlighet att tävla mot andra UF-företag.

Ung Företagsamhet på NTI Handelsgymnasiet är en integrerad del av utbildningen och kopplas till flera av kurserna. Detta ger stora möjligheter att lyckas med företagandet, samtidigt som man får en känsla av ökad meningsfullhet i och med att kunskaper som man tillägnar sig i olika ämnen direkt används i praktiken.