Rutin vid kränkande behandling

Om en kränkning av någon av våra elever uppstår vid NTI-gymnasiet ska denna skyndsamt anmälas till rektor och huvudmannen. Skolan ska sedan agera utifrån den plan mot kränkande behandling för att säkerställa att våra elever är trygga på våra skolor.