Vi bryr oss om hur du mår!

På NTI Handelsgymnasiet i Stockholm har du som elev tillgång till skolsköterska, kurator och specialpedagog, samt skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsans uppdrag är att se till elevers hela livssituation för att optimera studiegång och lärande. Elevhälsan eftersträvar därför att arbeta förebyggande men även till att direkt stötta skolans lärare och föräldrar med råd och handledning.

011

Skolsköterskan heter Maria Kyrlis och finns tillgänglig på skolan på tisdagar och onsdagar. Det bästa är att knacka på, men du kan även kontakta henne via mail maria.kyrlis@sthlm.ntig.se eller på telefonnummer 0739-81 53 43.

Vår skolläkare heter Leonard Clay. Kontakta skolsköterskan Maria Kyrlis för hjälp med tidsbokning.

022

Kuratorn Anna Jäderlind kan du träffa på tisdagar. Boka tid hos henne via anna.jaderlind@sthlm.ntig.se eller på telefonnummer 0709-98 96 38.

 

Specialpedagoger på skolan är Betty Edvall och Maria Bengtsson. De nås dagligen på skolan. Du kan även kontakta dem via mail betty.edvall@.ntig.se, maria.bengtsson@ntig.se eller på telefonnummer 072-2216372.