Nära samarbete med näringslivet

Vi jobbar i nära samarbete med näringslivet för att kunna erbjuda uppdaterade och inspirerande utbildningar som förbereder dig för livet efter gymnasiet.

Genom vårt programråd ser vi till att våra utbildningar är uppdaterade och att det som eleverna lär sig i skolan stämmer överens med de kunskaper som branschen efterfrågar.

Vi har ofta gästföreläsare och gör många studiebesök. Du får lära dig hur du kan ta tillvara på och bygga sociala kontakter. Detta har du stor nytta av när du senare ska söka ett jobb.