Vår
historia

Mikael Elias vision var djupt humanistisk: Gör kunskap tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, ursprung, geografiska – eller personliga förutsättningar. Han var övertygad om att alla kan utvecklas till vad de vill, så länge de själva har motivationen och viljan att lära sig mer. Framtidens möjligheter tillhörde alla – ”Var den du är; bli vad du vill” var hans budskap.

Genom att grunda Nordens Teknikerinstitut (NTI) gav han människor möjligheten till att ta del av lärande genom brevinkastet, direkt där de befann sig i hemmet. Brevkurserna var för många ett steg in i vetenskap, en väg ut ur utanförskap och en resa upp genom samhällsskikten. Kurserna öppnade dörrar till hela världens kunskap, för alla som hade viljan kliva ut och modet att möta den.

NTIs blygsamma början kan idag onekligen låta lite old school, men idag, 50
år senare, är vår vision om kunskap till alla en naturlig del av en global vardag. Vår lilla blågröna planet har inte blivit mindre, men avstånden till vad och vilka som finns därute har krympt och finns inom räckhåll via Internet hela tiden. Nya idéer, tankar och innovationer sprids blixtsnabbt.

Med snart 50 års erfarenhet av att bedriva kvalitativ undervisning bjuder vi dagligen in våra drygt 3000 elever till en värld av innovation, framtidsbyggande och lärande.
En värld som säger: Kom som du är; bli vad du vill.

Välkommen till NTI.