Luleå

Vi utökar vår verksamhet

Välkommen Te4!

Från och med hösten 2018 erbjuder NTI gymnasiet i Luleå ett tekniskt fjärde år med inrikning mjukvarodesign (Te4). Efter utbildningen är man väl förberedd för vidare studier men också redo att gå ut i jobb med titeln gymnasieingenjör.

Du som går i trean på teknikprogrammet eller redan har examen sedan tidigare eller motsvarande kompetens kan söka ett tekniskt fjärde år.
Dock måste utbildning på Te4 påbörjas senast de kalenderår som man fyller 22 år.

Vi erbjuder 6 platser. 
Ansökningstiden är öppen mellan 1/3 och 1/6, 2018
Poängplan för Te4 hittar du här
Här hittar du ansökningsblanketten

Informationsmöten:
Möte: kvällstid hos en av våra samarbetspartners 65 nord. Mer information om detta möte kommer strax!