Estetiska
programmet

Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium.

Estetiska programmet

”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg och föder utveckling” A. Einstein

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Inriktningen estetik och media ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom medier ur ett estetiskt perspektiv. Du arbetar med bilder, typografi och idéer för att skapa utställningar, produktdesign och grafiska koncept. Du får en spetskompetens inom grafisk produktion och foto, samt lär dig mjukvara som Photoshop, InDesign och Illustrator.

Studier efter gymnasiet kan handla om mediestudier vid Umeå̊ universitet, LTU eller Stockholms universitet, samt mer kreativa utbildningar på skolor som Berghs School of Communication, Hyper Island, Konstfack eller Beckmans. Några vitt skilda exempel på yrkesutgångar är grafisk designer, fotograf, journalist eller marknadsförare.

Fördjupning: Fotografisk bild

Du är ute i verkligheten och utforskar kända och okända miljöer med kameran i hand. Du arbetar med projekt som har en yrkesmässig form i hela kedjan. Projekten kompletteras med genomgångar av teknik, form och bildens historia. Du lär dig även grunderna i journalistiskt och kommersiellt skrivande samt får fördjupa dig i kreativt skrivande som exempelvis poesi, dramatik och noveller.

Fördjupning: Grafisk kommunikation

Här arbetar du kreativt och arbetar med hela processen från idé till färdig produkt. Vi lär oss grunderna i illustration, animation och grafisk design och använder våra kunskaper i större projekt riktade mot en större publik.

Snabba argument

  • Lugn & trygg studiemiljö är en framgångsfaktor
  • Engagerade lärare och personal som brinner för det vi gör
  • Alla tillåts vara sig själva och utvecklas efter sina förutsättningar
  • Stort utrymme för medbestämmande och elevdemokrati
  • Bra gemenskap och kamratskap!