IT-programmet

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska ge kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker.

IT-programmet (EE)

Vår nätverksfördjupning är för dig som vill arbeta praktiskt med IT och nätverksteknik i framtiden. Genom laborationer och arbete i verklighetsnära projekt lär du dig att bygga upp och underhålla olika typer av datornätverk.

Fördjupningen ger dig en yrkesexamen med spets inom IT, nätverksteknik och IT-säkerhet. Efterfrågan på IT-personal och drivna IT-konsulter är stor. Genom arbetsplatsförlagt lärande har du möjlighet att redan under studietiden knyta kontakter med framtida presumtiva arbetsgivare.

Snabba argument

  • Lugn & trygg studiemiljö är en framgångsfaktor
  • Engagerade lärare och personal som brinner för det vi gör
  • Alla tillåts vara sig själva och utvecklas efter sina förutsättningar
  • Stort utrymme för medbestämmande och elevdemokrati Bra gemenskap och kamratskap!