APL är en förkortning av arbetsplatsförlagt lärande och innebär att du som elev genomför delar av din utbildning på en APL-plats. Sammanlagt är du ute på praktik 15 veckor, fördelat över de två sista läsåren. Under APL-perioden får du en god insyn i vad ditt kommande yrke innebär och du får en god chans att visa vad du kan, vilket på sikt kan leda till en anställning eller till ett sommarjobb.

NTI Gymnasiet i Luleå har under årens lopp utbildat ett flertal duktiga nätverkstekniker/IT-tekniker och många gånger har APL-platsen varit betydelsefull för elevens skolgång och yrkeskarriär.

Vi har samarbete med flera företag och våra elever får i stor utsträckning sommarjobb eller jobb under sin studietid hos oss.