Certifieringar

NTI Gymnasiet är medlemmar i Microsoft IT Academy där alla elever erbjuds en attraktiv IT-utbildning som stärker elevernas utveckling och som ger konkurrensfördelar när de sedan kommer ut i arbetslivet. I medlemskapet ingår utbildningsmaterial, kurser som kan behövas både som utvecklare och It-tekniker samt ger alla elever möjlighet att certifiera sig mot MCSA.