Om skolan

NTI Gymnasiet är en drivkraft för unga människors utveckling och framgång i livet. Vi är det självklara valet för de elever som vill nå långt. Vi siktar alltid mot 100 procent i måluppfyllelse. Det kräver en inställning hos alla i skolan som säger att mina förväntningar är höga, att gemensamma ansträngningar ger resultat och att när jag vill nå min högsta potential ska jag också få möjlighet att göra det.

Vi brinner för det vi gör. Att få lära ut och få människor att växa är det roligaste vi vet. En viktig faktor till att vi lyckas är att vi har engagerade, välutbildade lärare som utvärderar och varierar sin undervisning. Vårt pedagogiska arbetssätt innebär att du som elev vet hur du ligger till studiemässigt och vad som krävs för att du ska utvecklas vidare och nå dina mål.

Skulle du vandra runt på NTI gymnasiet i Luleå skulle du se ungdomar av alla slag. Vi är speciella på det sättet.

Vi värnar om rätten att få vara sig själv och få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Du skulle se hur elever över års- och programgränser umgås med varandra och ta del av den känsla av gemenskap och kamratskap som vi tycker att vi har på vår skola. Våra egna och Skolinspektionens enkäter om trygghet och studiero visar på samma sak.

Vi har förstått att en lugn och trygg studiemiljö är en framgångsfaktor när du ska studera. Lugn och trygg studiemiljö är en framgångsfaktor för att lyckas nå en gymnasieexamen och nå goda meritvärden.

NTI Gymnasiet i Luleå erbjuder olika aktiviteter som främjar varje elevs personliga utveckling tex elevråd, elevambassadörsutbildningar, utbildning för att driva olika projekt, tex E-sports SM eller projekt som syftar till utveckling av lärmiljöer. Skolan samverkar med aktörer utanför skolan i olika projekt, tex integrationsprojekt, projekt för att främja hälsa.