Träna hjärnan på HJÄRN-KONTORET

Hjärnkontoret är en chans för alla elever att nå ett steg längre! I år satsar vi stenhårt på att skapa utrymme för våra elever att utvecklas så långt som möjligt. Vi kallar tiden för Hjärnkontoret för vi vill att fokus skall ligga på att utveckla strategier för att minnas, lära sig, utvecklas och repetera. Våra klubbar är inriktade på språk, matte, IT, kreativitet , hälsa och APL.

Hjärnkontoret PLUGG är ett extra läxläsningspass mitt i veckan. Under Hjärnkontoret PLUGG har eleverna möjlighet att arbeta med saker de inte hunnit under lektionspassen eller göra det där lilla extra för att boosta betygen. Under några av dessa tillfällen får elevhälsan ta plats och hålla kurser i livskunskap och anordna föreläsningar om hälsa och livsstil.

ONSDAGAR: Hjärnkontoret KLUBB 16:00-16:50

TORSDAGAR: Hjärnkontoret PLUGG 13:10-14:10

Att bli utmanad & stimulerad
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”

Den nya skollagen för kunskap valfrihet och trygghet (2009/10:165)

hjarnkontoret-2016_sida_1 hjarnkontoret-2016_sida_2