Teknik-
programmet

Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Teknikprogrammet

Vårt teknikprogram utvecklas ständigt. Det måste det göra om vi ska hänga med i det tempo som världen förändras i. Välkommen till en aktuell teknisk utbildning med starkt fokus på teknik- och IT-området!

NTI Gymnasiet Luleå̊ erbjuder två̊ fördjupningar inom teknikprogrammet. Under år ett väljer du en av dessa för att ge din utbildning en spets inom antingen IT eller matematik.

Fördjupning: Civilingenjör

Detta är fördjupningen för dig som siktar högt! Du tycker matematik är kul och vill ha en utbildning som utmanar dig. Här får du en gedigen träning i teknisk och matematisk problemlösning. Fördjupningen ger dig behörighet att söka till civilingenjörsprogrammet och vilken annan högskoleutbildning som helst inom teknikområdet – i Sverige så väl som internationellt.

Fördjupning: Programmering

Du som väljer fördjupningen programmering vill utveckla dina kunskaper inom IT. Du arbetar ofta ämnesintegrerat genom verklighetsnära IT-projekt vilket ger dig ett försprång inför framtida högskolestudier inom IT. Du blir genom utbildningen behörig att läsa vidare till bland annat systemarkitekt och högskoleingenjör.

Snabba argument

  • Lugn & trygg studiemiljö är en framgångsfaktor
  • Engagerade lärare och personal som brinner för det vi gör
  • Alla tillåts vara sig själva och utvecklas efter sina förutsättningar
  • Stort utrymme för medbestämmande och elevdemokrati
  • Bra gemenskap och kamratskap!